Przepisy prawne i normy obowiązujące w wentylacji

Przepisy prawne i normy obowiązujące w wentylacji:     

– OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– Rozdział 6 , Wentylacja i Klimatyzacja

– Wykaz obowiązujących norm wg załącznika nr 1 powyższego rozporządzenia

Wg powyższego rozporządzenia obowiązują następujące normy:

 • 23 – § 140 ust. 1 – PN-B-10425:1989 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
 • 24 – § 142 ust. 2 – PN-B-10425:1989 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)
 • 26 – § 147 ust. 1 – PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
 • 27 – § 147 ust. 3 – PN-B-03421:1978 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
 • 28 – § 149 ust. 1 – PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)
 • 29 – § 149 ust. 4 – PN-B-03421:1978 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
 • 30 – § 153 ust. 2 – PN-EN 1507:2007 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności oraz PN-EN 12237:2005 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
 • 31 – § 153 ust. 5 – PN-EN 12097:2007 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
 • 32 – § 154 ust. 6 – PN-EN 779:2005 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych (w zakresie rozdziału 4)
 • 33 – § 155 ust. 4 – PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (w zakresie pkt 2.1.5)
 • 39 – § 170 ust. 1 – PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner