Pomiary wentylacji

Pomiary wentylacji

Pomiary wentylacji

W budownictwie pomiary i przeglądy odbywają się na podstawie przepisów Prawa Budowlanego. Do wykonywania pomiarów i ich ocen w tym przypadku upoważnione są osoby określone przez rozporządzenia Ministra Budownictwa.

W każdym budynku oddawanym do użytku po zakończeniu procesu budowlanego powinny odbyć się pomiary odbiorcze w tym pomiary wentylacji bytowej, alarmowej w garażach, przeciwpożarowej w całym budynku.

Co roku w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinna odbyć się kontrola instalacji kominowej. W przypadku kominów spalinowych i wentylacyjnych grawitacyjnych  kontrolę taką dokonują mistrzowie kominiarscy. W przypadku kominów wentylacyjnych zakończonych urządzeniem zewnętrznym wentylacyjnym (wentylator dachowy, centrala wentylacyjna) do wykonania takich prac upoważniona jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

W ramach corocznych przeglądów osoby kontrolujące powinny dokonać pomiaru wydajności wentylacji w każdym lokalu oraz przeprowadzić ocenę istniejących urządzeń nawiewu i wywiewu powietrza w każdym lokalu oraz sprawdzić, czy w poszczególnych lokalach nie dokonano zmian w istniejącej instalacji wentylacyjnej.

Wykonujemy także pomiary wydajności wentylacji mechanicznej w celu przedłożenia wyników do SANEPIDu.

 

Wymagania wentylacyjne w mieszkaniach:

  • kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową = 70 m3/h
  • kuchnia z oknem zewnętrznym  wyposażona w kuchenkę elektryczną- w mieszkaniu do 3 osób=30m3,h, a w mieszkaniu gdzie przebywa powyżej 3 osób = 50 m3/h
  • kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę elektryczną=50m3/h
  • łazienka = 50m3/h
  • oddzielna ubikacja = 30 m3/h
  • pomocnicze pomieszczenie bezokienne = 15 m3/h

Zobacz, jakie pomiary wykonujemy: O Firmie

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner