Pomiary w lokalach gastronomicznych

Pomiary w lokalach gastronomicznych

W lokalach gastronomicznych powinny być wykonywane następujące pomiary:

 • pomiary natężenia oświetlenia w kuchni
 • pomiary wydajności wentylacji nawiewno-wywiewnej lokali oraz
 • pomiary wydajności okapów gastronomicznych
 • pomiary hałasu od wentylacji mechanicznej

 

Powyższe pomiary powinny być wykonywane przy odbiorze lokalu.

Niezależnie od powyższych pomiarów w lokalu powinny odbywać się pomiary i sprawdzenia okresowe:

 • instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej – raz na pięć lat.
 • pomiary szczelności instalacji gazowej minimum raz na rok
 • sprawdzenia instalacji kominowej spalinowej i grawitacyjnej wentylacyjnej minimum raz na rok.

 

Poniżej przedstawiam wymagania pomiarowe:

 • Wymagania natężenia oświetlenia w kuchni na stanowisku pracy = 500Lx
 • Wymagania hałasu w kuchni na zapleczu i w sali konsumpcyjnej 45 dB dla średniego poziomu dźwięku w godzinach dziennych. Maksymalnego poziomu dźwięku się nie normalizuje w obiekcie gastronomicznym.

 

Wentylacja powinna spełniać następujące wymagania:

 • Nawiew i wywiew powinien być zrównoważony, choć w lokalach znajdujących się w większych budynkach dopuszcza się podciśnienie, aby zapachy kuchenne nie roznosiły się po obiekcie.
 • W obiektach z instalacją gazową musi być zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna zrównoważona.
 • W lokalu bez otwieranych okien powinno być doprowadzone świeże powietrze w ilościach 30m3/h na 1 osobę lub 20m3/h na jedną osobę w lokalach otwieranymi oknami.

 

Dobór wydajności wentylacji wywiewnej  do wielkości okapu gastronomicznego dobieramy wg poniższej tabelki. W tabelce podano  niezbędną wydajność wentylacji na 1 metr obwodu aktywnego okapu w zależności od założonej prędkości przepływu powietrza przez okap (na ogół 0,1 m/sek) w zależności od zawieszenia okapu nad płytą grzejną (odległość od 0,1 metra do 1 metra).

Tabela załączona jest podana za opracowaniem Jerzego Drążkiewicza „Okap nad trzonem kuchennym”

 

 

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner