Pomiary oświetlenia

POMIARY OŚWIETLENIA

Pomiary oświetlenia podstawowego elektrycznego powinny być wykonywane przy odbiorze lokalu, po każdym remoncie, po każdej zmianie użytkowania lokalu oraz po każdej zmianie lamp. Nie ma wymogu okresowej kontroli oświetlenia podstawowego. Oświetlenie podstawowe powinno się sprawdzać w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy.

Normy określają wymagane natężenie oświetlenia podstawowego na stanowiskach pracy w polu zadania oraz w polu bezpośredniego otoczenia, a także w całym pomieszczeniu na ogół na poziomie podłogi. Szczególnie istotne sprawdzanie natężenia oświetlenia jest w szkołach, gdzie stanowiskami pracy są stoły uczniowskie i nauczycielskie. Poziom oświetlenia mierzy się także na płaszczyźnie tablicy. Podobnie jest w przedszkolach, gdzie sprawdzamy poziom natężenia oświetlenia na stołach dzieci, na stołach nauczycielskich, a w salach zabaw na poziomie podłogi.

Oczywiście na poziomie podłogi należy sprawdzić oświetlenie w ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w toaletach. W biurach pole zadania na stanowisku pracy to  przestrzeń klawiatury komputerowej, a pole bezpośredniego otoczenia to pozostała część biurka. W obiektach gastronomicznych niezbędny jest pomiar natężenia oświetlenia w kuchniach, gdyż w tych miejscach prowadzone są prace wymagające dobrego oświetlenia o odpowiednim natężeniu odpowiedniej barwie i równomiernym oświetlenia.

W obiektach służby zdrowia szczególne wymagania są stawiane dla gabinetów zabiegowych i sal operacyjnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia są zawarte w normie: PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska, Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Wymieniona norma jest aktem prawnym obowiązującym na terenie Polski na podstawie wprowadzenia jej do norm obowiązujących, w załączniku nr 1 do ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Istnieje też obecnie nowa wersja normy  PN-EN 12464-1:2022-01 – wersja angielska). Nie jest ona obowiązująca, a dodatkowo nie powinna być stosowana, gdyż brak jest jej wydania w języku polskim, co jest niezbędnym warunkiem do umieszczania dokumentu w polskiej przestrzeni prawnej.

 

 

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner