Gabinety lekarskie

Pomiary eksploatacyjne w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych

W celu dopuszczenia do użytkowania lokalu przeznaczonego na gabinet, po zakończeniu prac adaptacyjnych wykonanych wg uzgodnionej z rzeczoznawcami dokumentacji budowlanej, należy wykonać pomiary odbiorcze:

 • ochronne elektryczne
 • oświetlenia (natężenie oświetlenia stanowisk pracy : biurka, miejsca zabiegów, fotele dentystyczne, kozetki itd.)
 • pomiar wydajności wentylacji w gabinetach  lekarskich zabiegowych, pomieszczeniach RTG, sterylizatorniach, toaletach, szatni, pomieszczeniu socjalnym, poczekalniach.
 • pomiar  hałasu od wentylacji we wszystkich pomieszczeniach, gdzie jest zastosowana wentylacja mechaniczna

 

Wymagania dotyczące poziomu hałasu:

 • Poziom hałasu w gabinetach badań, salach operacyjnych maksymalnie w dzień powinien wynosić 35 dB, a  średni 30 dB
 • Poziom hałasu w pokojach lekarskich, laboratoriach w dzień maksymalnie może wynosić 40 dB, a średni 35 dB

Wymagania dotyczące oświetlenia:

 • w pomieszczeniach badań i zabiegów 1000Lx,
 • w gabinetach 500 Lx,
 • oświetlenie ogólne w pomieszczeniach opieki zdrowotnej 300 Lx, a w toaletach 200Lx

Wymagania dotyczące wentylacji:

 • Wentylacja w pomieszczeniach przebywania ludzi minimum 20 m3/h powietrza nawiewanego. (poczekalnie).
 • W pomieszczeniach badań minimum 2-krotna wymianę powietrza
 • Wszystkie pozostałe pomieszczenia: minimum 1,5 krotna wymiana powietrza realizowana wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną.

 

Pomiary okresowe:

 • Pomiary elektryczne ochronne należy wykonywać nie rzadziej niż  co 5 lat.
 • Pomiary oświetlenia należy wykonywać po każdorazowej zmianie rodzaju lamp w pomieszczeniu i po każdej zmianie rozmieszczenia lamp.
 • Pomiary wydajności wentylacji w pracowniach RTG: minimum 1 raz rocznie
 • Pomiary wydajności wentylacji w pozostałych pomieszczeniach: 1 raz rocznie

 

Zobacz, jakie pomiary wykonujemy: O Firmie

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner