Pomiary elektryczne

W każdym domu jednorodzinnym minimum raz na pięć lat należy dokonać pomiarów elektrycznych ochronnych. Na pomiary elektryczne ochronne składają się pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  oraz pomiary rezystancji izolacji elektrycznej. Pozytywny wynik pomiarów skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej informuje nas o tym, że instalacja posiada odpowiednie zabezpieczenia i chroni nas przed porażeniem prądem elektrycznym, gdyby nastąpiła awaria urządzenia elektrycznego np. pralki, termy, chłodziarki, zmywarki itd.

Sprawdzenie rezystancji izolacji elektrycznej to badanie, które informuje nas o tym, czy w budynku grozi pożar od instalacji elektrycznej, bo przewody są już zużyte albo zawilgocone, lub wykruszona izolacja jest niewłaściwa i grozi zapaleniem. Przy takich pomiarach dobrze jest jeszcze wykonać  badania termowizyjne tablic rozdzielczych, aby wiedzieć, czy aparaty elektryczne zamontowane na tablicy elektrycznej się nie przegrzewają, przez co mogą być przyczyną pożaru.

Pomiary ochronne elektryczne w domkach jednorodzinnych są obowiązkowe zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, chociaż faktycznie nikt nie kontroluje ich wykonania.

Problem zaczyna się wtedy, jeśli coś się stanie. Właściciel budynku może odpowiadać karnie w sytuacji, gdyby nastąpiło porażenie elektryczne kogokolwiek w jego budynku. W przypadku pożaru czy innych niebezpiecznych sytuacji Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli nie było aktualnych pomiarów ochronnych. Pomiary może wykonać tylko specjalista posiadający uprawnienia grupy energetycznej  G1 w zakresie kontrolno-pomiarowym. Zatwierdzenie pomiarów może dokonać tylko specjalista grupy G1 z uprawnieniami Dozoru i posiadający uprawnienia kontrolno- pomiarowe.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner