Pomiary hałasu od wentylacji

POMIARY HAŁASU OD WENTYLACJI

Zasady wykonywania pomiarów

We wszystkich  obiektach wyposażonych w wentylację mechaniczną należy wykonywać pomiary hałasu od tej wentylacji. W badanych lokalach należy pozamykać okna drzwi oraz wyłączyć wszystkie niepotrzebne źródła hałasu (np. radia, urządzenia biurowe, elektronarzędzia itd.). W lokalach może istnieć tzw. hałas nieustalony, czyli zmienny cały czas np., gdy do lokalu przenika hałas od komunikacji miejskie lub od urządzeń działających w obiekcie okresowo (dorywczo). W sytuacji kiedy mamy typowy spokojny hałas od wentylatorów pracujących ciągle jednostajnie mamy do czynienia z hałasem ustalonym.

W przypadku kiedy mamy do czynienia z hałasem nieustalonym, mierzymy równoważny poziom dźwięku występujący w określonym czasie, a w przypadku hałasu ustalonego  mierzymy średni poziom dźwięku oraz maksymalny poziom dźwięku.

W wielu obiektach działających całą dobę musimy mierzyć poziom dźwięku dzienny (godziny od 6:00 do 22:00) oraz poziom dźwięku nocny (godziny od 22:00 do 6:00).

Dla pełnej oceny istniejącego hałasu od wentylacji  musimy mierzyć poziom tła akustycznego, abyśmy wiedzieli jaki w obiekcie występuje faktyczny poziom dźwięku bez załączonej wentylacji i czy po załączeniu wentylacji faktycznie poziom dźwięku wzrasta, lub wzrasta minimalnie, a może w stopniu bardzo dużym. Normy przewidują możliwość korekty wyniku pomierzonego do wartości dopuszczalnych o tzw. współczynnik K1 uzależniony od poziomu tła akustycznego.

Pomiary akustyczne wykonujemy w obiektach wykończonych lub będących w stanie surowym – bez mebli, okładzin ściennych, dywanów, zasłon itd.

W pomieszczeniu niewykończonym występuje tzw. mniejsza chłonność akustyczna pomieszczenia, czyli dźwięk jest odbierany jako głośniejszy niż w pokoju wykończonym. Normy przewidują zastosowanie poprawki na chłonność akustyczną pomieszczenia uzależnioną od kubatury pomieszczenia oraz przeznaczenia pomieszczenia. Poprawka taka występuje w normach jako współczynnik K2.

Przy wykonywaniu pomiarów hałasu ważne jest miejsce usytuowania miernika poziomu dźwięku. Pomiary wykonuje się w środkach pomieszczeń: w odległości minimum 1.2m ±0.1m od podłogi, w odległości powyżej 1m od ścian, w odległości powyżej 1.5m od okien oraz w odległości minimum 0.5m od obsługującego. Jak widać w wielu pomieszczeniach szczególnie w małych łazienkach, kuchniach nie da się dokonać pomiarów spełniając jednocześnie w/w warunki pomiarowe. I często pomiary w małych pomieszczeniach są obarczone błędem.

Dodatkowo przy pomiarach należy miernik akustyczny skierować ku sufitowi, umieszczając go wewnątrz w środku pomieszczenia. Także przy pomiarach musi być zachowana zasada, żeby w pomieszczeniu nie było nigdy więcej niż 2 osoby.

 

 

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner