Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne:

Prowadzimy badania termowizyjne przy pomocy kamer podczerwieni produkcji szwedzkiej firmy FLIR

Wykonujemy badania:

 • w budownictwie
 • w elektotechnice
 • w przemyśle

Dzięki badaniom termowizyjnym w budownictwie możemy:

 • sprawdzić jakość  wykonania izolacji termicznej budynków przed jak i po termomodernizacji (sprawdzamy zarówno ściany, dachy, podłogi nad gruntem)
 • sprawdzamy szczelność termiczną drzwi, okien
 • wyszukujemy mostki  termiczne (miejsca źle zaizolowane w ścianach)
 • znajdujemy przebieg instalacji cieplnych w podłogach i ścianach (np. przebieg instalacji ogrzewania podłogowego w posadzce co bywa konieczne do wykonywania prac remontowych w podłodze bez narażenia istniejącej instalacji na awarie)
 • sprawdzamy szczelność murowanych kominów  spalinowych
 • sprawdzamy nieszczelność stropodachów
 • sprawdzamy izolacje rurociągów w budynkach
 • sprawdzamy wentylatory szczególnie te w wykonaniu przeciwwybuchowym, czy się nadmiernie nie nagrzewają, gdyż gorące urządzenia mogą doprowadzić do wybuchu przetłaczanego medium.

 

Zastosowanie:

Pomiary termowizyjne

1. Budownictwo

Termowizja ukierunkowana na potrzeby budownictwa pozwala sprawdzić: jakość wykonania izolacji budynków przed jak i po modernizacji, szczelność drzwi i okien, ogrzewania podłogowego w posadzce, szczelność murowanych kominów spalinowych, nieszczelność stropodachów, izolacje rurociągów w budynkach, wentylatory – szczególnie te w wykonaniu przeciwwybuchowym – czy się nadmiernie nie nagrzewają. Pomiary i badania w ramach usług termowizyjnych pozwalają zlokalizować: mostki termiczne, przebieg instalacji cieplnych w podłogach i ścianach.

2. Elektrotechnika

Szczegółowe analizy są bardzo przydatne w elektrotechnice i mogą być wykonywane przez cały rok. Realizowane przez zespół naszych ekspertów usługi– pomiary i badania pozwalają sprawdzić stan urządzeń, np. w rozdzielniach i wyeliminować te urządzenia, które się nadmiernie nagrzewają, są zbytnio obciążone lub posiadają wadliwe styki. Stanowią one potencjalne zagrożenie dla instalacji elektrycznej. Dzięki przeprowadzonej ocenie stanu technicznego można zawczasu wykryć zagrożenia pożarowe i je zminimalizować. Termowizja umożliwia bezinwazyjną ocenę stanu urządzeń. Nie trzeba odłączać urządzeń, przerywać pracy, a pomiary i badania można wykonać przy normalnej eksploatacji. Zaletą takiej analizy jest także możliwość wykonania jej z bezpiecznej odległości, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń średniego i wysokiego napięcia.

Pomiary termowizyjne
Pomiary termowizyjne

3. Przemysł

W przemyśle również chętnie korzysta się z usług termowizyjnych. Pomiary i badania znakomicie nadają się do oceny stanu technicznego wszelkiego rodzaju maszyn wirujących. W ten sposób możemy sprawdzić: czy łożyska urządzeń nadmiernie się nie nagrzewają, czy urządzenia technologiczne są właściwie zaizolowane, czy w urządzeniach nie występują nadmiernie nagrzewające się miejsca. W przemyśle kontrole takie mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie następują jakiegokolwiek rodzaju przemiany termiczne.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner